Odpovědi na otázky

In stock

เยอรมัน: 1-3 วันทำการประเทศอื่น ๆ : 5-30 วันทำการ

€15.50
Shipping Prices

Vydání v novém českém překladu 2018.

Abd-ru-shinovy odpovědi na otázky, které mu kladli čtenáři jeho hlavního díla, knihy » Ve světle Pravdy «, Poselství Grálu. Sbírka 89 odpovědí z let 1924–1937.

Více o autorovi naleznete zde.

Otázka:

Co je vážné hledání?

 

Odpověď:

Vážné hledání není všechno to, co se dnes za ně označuje! Kdo vážně, tedy poctivě hledá Pravdu, musí se nejprve vnitřně úplně očistit, to znamená oprostit se ode všeho dosud naučeného a přečteného, odsunout to zcela stranou, také vyloučit všechny osoby, a pak v sobě klidně prociťovat »Slovo«, jako dítě, které stojí před něčím novým. Ne bez důvodu nacházíme u dětí často nejsprávnější posuzování věcí a lidí; poněvadž děti se stavějí vůči všemu nepředpojatě a bezelstně.

Zdá se to snadné, ale je to pro dnešního člověka to nejtěžší. Není pro něj větší překážky než právě to. A poněvadž požaduji vážné hledání jako základní podmínku pro možnost přijetí vlastního obsahu Poselství Grálu, kladu tím na lidi největší požadavek, jaký lze vůči nim vůbec vznést. Tím také současně vylučuji předem a zcela rozhodně všechny, kdo jsou domýšliví na své vlastní vědění. To je třídění, při němž může jen pokorný člověk obdržet palmu pravého poznání v důsledném zpětném působení, zatímco ostatní vyjdou naprázdno.

Poznat to všechno rozumově je až na několik výjimek vyhrazeno teprve novému pokolení, které přežije nynější dobu ; neboť jen očištěný rozum, násilím v prožívání zbavený všech strusek nynějšího zbloudění a ješitnosti, přináší náležitou neovlivněnou schopnost pochopení!

Toto nové pokolení se však nemá očekávat teprve v příštích staletích, nýbrž ono již žije a stane se novým jen tím, že jeho příslušníci různého stáří vyjdou očištěni ze soukolí a kamenů mlýnů, jež už začínají mlít! Všichni ostatní budou přitom rozdrceni.

Takový vážně hledající nebude vyhledávat spolky, nebude se připojovat k žádným sektám a nebude mít ani potřebu se sdružovat. Zpracuje vše jen sám v sobě, poněvadž mu v tom nikdo jiný nemůže pomoci. Jen tak se to v něm stane živým a bude to jeho majetkem, o nějž se nemůže rozdělit s jinými. —

More Information
ISBN 978-80-87176-41-2
ผู้เขียน Abd-ru-shin
ขนาด 13 x 19,5 cm
รูป vázané v plátně, přebal
เลขหน้า 260
ภาษา Čeština
เวลาจัดส่ง เยอรมัน: 1-3 วันทำการประเทศอื่น ๆ : 5-30 วันทำการ